ElThea081007_1345

play by Dimitra Papadopoulou @ Kivotos theatre