Eleni 2008

Evripidis’ Eleni ancient tragedy, Summer 2008 tour, by Thodoris Atheridis